ارائه خدمات ثبت برند یکی از سرویس‌های جدید در کشور ماست و شرکت پلکان در مشهد برای ثبت برندهای معتبر ایران چندین سال است که به فعالیت مشغول است. کسب و کار ثبت برند فرآیندی کمتر شناخته شده است و همین امر ایجاد فرآیندهای فروش و سیستم سازی را دشوار می کند.

شرکت ویکندو از سال ۱۳۹۵ به عنوان مشاور در کنار این شرکت قرار گرفت تا بتواند با فرآیندهای کارآمد و ساخت سیستمی کارا و سودآور خدمتی قابل قبول ارئه نماید.

اکنون پس از گذشت سه سال از این همکاری مفتخریم که توانسته‌ایم شرکت پلکان را در مسیر موفقیت همراهی کنیم و با ایجاد فرآیندهای سازمانی، فروش، جذب و نگهداری مشتریان، امکان فعالیت بهتر را برای این مجموعه فراهم سازیم.
در این مسیر تجارب مهمی بدست آوردیم و با همراهی مدیران خلاق و متعهد شرکت پلکان پله‌های ترقی و موفقیت را طی نمائیم.
امیدواریم در آینده نیز این همراهی و همکاری ادامه داشته باشد و افتخار داشته باشیم در رشد مداوم و پایدار شرکت پلکان سهیم باشیم.